maart 26, 2023

Woonplan Populieren te Leek

Toen de plannen bekend werden voor het woonplan Oost Indië in Leek, was bekend dat deze wijk een duurzaam karakter moest krijgen: Van de maatregelen op bouwkundige- en energiebesparende maatregelen binnen het ontwerp tot en met de natuurlijke zuivering van het regenwater door een helofytenfilter, elk detail werd getoetst aan de duurzaamheidsagenda van de gemeente. Bouwsysteem en materialisering zijn in nauw overleg met de gemeente en de ontwikkelaar (BAM/AM wonen) tot stand gekomen.