april 26, 2023

Woningen in Houkepoort te Sneek

Het stedenbouwkundig plan van Houkepoort had een moeizame start. De infrastructuur was gebaseerd op een reeds eerder gemaakt plan en was deels al aangelegd door de gemeente. Samen met de ontwikkelaar van Frisoplan en Dijkstra Draaisma zijn de plannen voor de projectwoningen hier gerealiseerd. Door te variëren in materialisatie en kleurgebruik en door intelligent om te gaan met de plattegronden, kon een gevarieerd straatbeeld worden ontworpen met diverse woningtypen.