Maatwerk architectuur voor elk project

HAAS Architect is een zelfstandig en onafhankelijk architectenbureau met expertise op het gebied van ontwerp- en procesbegeleiding van uw woning, bedrijfspand of monument.

Maatwerk architectuur voor elk project

Ik geloof architectuur uniek en persoonlijk is.
Ontdek hoe ik jouw visie kan vertalen naar een buitengewone ruimte

– Rudolf de Haas

Nieuwbouw

Locatie en sfeer zijn de belangrijkste factoren voor het creëren van een uniek ontwerp. Mijn ontwerpen wordt gekenmerkt door een efficiënte plattegrond waarbij de ruimtelijke beleving leidend is.

Samen met de opdrachtgever wordt gekeken naar een eigentijdse uitstraling van het ontwerp zonder hierbij in standaard oplossing te verzanden.

Verbouw

Een grondige analyse van de bestaande toestand van de situatie is de basis voor een succesvolle verbouwing.

De toegevoegde waarde van een verbouwing wordt niet alleen gezocht in extra functionaliteit, maar ook in de toegevoegde waarde qua architectuur voor de bestaande bouw. Een belangrijk aspect bij verbouw is de beoogde energiezuinigheid van deze verbouwing.

Restauratie

Het omgaan met een monument vergt een heel eigen discipline binnen het ontwerpproces.

Historische structuren en op het eerste gezicht onlogische omstandigheden bepalen vaak het verloop van het ontwerp.
Hierbij is het zaak de eigenaardigheden van het Rijksmonument of Gemeentelijk monument niet als belemmering te zien maar het karakter juist te zien als uitdaging voor de uiteindelijk oplossing.

Conceptstudie

Soms is het nog niet duidelijk welke kant het opgaat met een mogelijk ontwerp.

Hiervoor kan ik met het oog op de eisen en wensen van de opdrachtgever conceptstudies en modellen aanleveren van diverse mogelijkheden. Rekening houdend met de mogelijke randvoorwaarden van de plek.

Projectbouw

Voor diverse ontwikkelaars heb ik ontwerpen gemaakt voor seriematige woningbouw.

Een goed ontwerp wordt gevonden door op een creatieve manier om te gaan met het gekozen bouwsysteem van de aannemer en door een intelligente manier kostenefficiënt om te gaan met materialisatie en detaillering van het ontwerp.

Aardbevingsbestendige woning in Wirdum

Boswoning te Zeegse

Pampuskade Sneek

Zo ga ik te werk

Het ontwerptraject bestaat in hoofdlijnen uit een drietal fases: het Schetsontwerp (SO), het Voorlopig Ontwerp (VO) en het Definitief Ontwerp (DO). Hierna kan de vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Dit traject, inclusief de coördinatie van externe partijen, kan ik u als architect volledig aanbieden.
Na een eerste kennismaking vind ik het belangrijk dat we samen tot een idee komen: dit kan zijn middels een moodboard, referenties en sfeerplaatjes. Met deze input wordt het Schetsontwerp opgesteld.
Voor een plan is het Bestemmingsplan van de gemeente maatgevend voor de keuzes en die gemaakt worden voor het ontwerp. Ook moet het ontwerp voldoen aan esthetische eisen die worden gesteld door de welstand. Dit houdt in dat er uitspraken gedaan moeten worden over materialisatie en kleur. Deze zaken worden in het Voorlopig Ontwerp bepaald.
Als de esthetische richting van het ontwerp is bepaald, wordt aansluitend de bouwtechniek verder uitgewerkt in het plan. Constructies moeten worden uitgezocht en er moet worden nagedacht over de technische installaties.

De tekeningen van de aanvraag moeten worden getoetst aan het Bouwbesluit. Informatie betreffende het gebruiksoppervlak, brandwerendheid, isolatie, ventilatie, brandwerendheid, etc. worden voor de vergunning door mij op tekening aangegeven.

Als de bouw van start gaat, zal er leiding moeten worden gegeven aan het bouwteam. Door middel van esthetische controle van het ontwerp tijdens de uitvoeringsfase zal de kwaliteit door mij gewaarborgd worden tot en met de oplevering.

HAAS Architect Leeuwarden

Rudolf de Haas
Kwartelstraat 52
8916bp Leeuwarden
Mobiel: 06 – 22307448
Email: haasarchitect@dds.nl